Freitag, 1. Juni 2012 /   IMOCA Open 60 - Europa Warm Up - Leg 2 - Day 6

(Bild © Thierry Martinez);
 IMOCA Open 60 - Europa Warm Up - Leg 2 - Day 6